Ανάπτυξη Αγροτικής Παραγωγής

Η πρωτογενής αγροτική παραγωγή είναι απαραίτητη για την παραγωγή όλων των τελικών προϊόντων που προκύπτουν από την επεξεργασία, είτε πρόκειται για τρόφιμα, είτε για ζωοτροφές, είτε για προϊόντα τεχνικής χρήσης. Ο όμιλος της «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.» για πάνω από 60 χρόνια υποστηρίζει την ανάπτυξη της βιώσιμης γεωργίας. Με το δίκτυο των εγκαταστάσεων για την συγκομιδή ελαιούχων σπόρων και δημητριακών βοηθάει τους καλλιεργητές στον προγραμματισμό της παραγωγής, την ελαχιστοποίηση του κόστους και την αύξηση των αποδόσεων. Μέσα από μακροχρόνιες σχέσεις η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ βοηθά τους αγρότες να αποκομίσουν τα μέγιστα από τις καλλιέργειές τους.

Με ενεργό ρόλο στις περιοχές που δραστηριοποιούμαστε, παρέχουμε ουσιαστικές υπηρεσίες στον αγρότη και εγγυόμαστε δίκαιες τιμές για τα προϊόντα του.  Επιπλέον προστιθέμενη αξία για τον αγρότη προσφέρουν τα προγράμματα προ-χρηματοδότησης, μεταφοράς από το χωράφι στο σιλό και άμεσης εξόφλησης. Τέλος, τα τελευταία χρόνια η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ προσφέρει στα προϊόντα που διαχειρίζεται προγράμματα συμβολαιακής γεωργίας, που εξασφαλίζουν ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα στον παραγωγό πολύ πριν το θερισμό.  Η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ αποτελεί έναν αξιόπιστο συνεργάτη για τον παραγωγό που εξασφαλίζει την διάθεση των προϊόντων του με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ σήμερα προσφέρει προγράμματα για τις εξής καλλιέργειες:

  • ΣΟΓΙΟΣΠΟΡΟΣ
  • ΗΛΙΑΝΘΟΣ
  • ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ
  • ΣΙΤΑΡΙ ΣΚΛΗΡΟ
  • ΚΑΛΑΜΠΟΚΙ
  • ΚΡΙΘΑΡΙ

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Image
Image