Οικονομικά Στοιχεία

Επιτεύγματα

Τα τελευταία χρόνια, οι άνθρωποι της «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.» προχώρησαν σε σημαντικά επιτεύγματα. Αρχικά, εκσυγχρόνισαν τη διαδικασία παραγωγής και τα εργαστήρια της εταιρείας και εξασφάλισαν το διεθνές πιστοποιητικό ποιότητας ISO 9002. Επέκτειναν τις αγορές των προϊόντων της, αύξησαν αλματωδώς τις εξαγωγές και προχώρησαν σε σημαντικές επενδύσεις. Τα αποτελέσματα των επιτυχημένων προσπαθειών τους αντικατοπτρίζονται στα στοιχεία που περιγράφουν την οικονομική πορεία της εταιρείας τα τελευταία χρόνια και εμφανίζουν μια παράλληλη και σταθερή άνοδο του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας της επιχείρησης. Η ανάπτυξη της ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ δεν θα σταματήσει εδώ, αφού οι επενδύσεις τις οποίες έχει προγραμματίσει για τα επόμενα χρόνια θα διευρύνουν ακόμη περισσότερο το φάσμα των δραστηριοτήτων της. Το σύνολο των παραπάνω ενεργειών της Εταιρείας εδραιώνουν την διεθνή παρουσία της στον κλάδο των τροφίμων και των αγροτικών πρώτων υλών. Ο Κύκλος Εργασιών της Εταιρείας ξεπερνά τα 200 εκατομμύρια Ευρώ, το Ενεργητικό τα 90 εκατομμύρια Ευρώ, ενώ τα Ίδια Κεφάλαια τα 40 εκατομμύρια Ευρώ. Σήμερα η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ συμπεριλαμβάνεται στις τριάντα μεγαλύτερες βιομηχανίες της Ελλάδας και στις δέκα μεγαλύτερες βιομηχανίες τροφίμων.