Αναγνώριση

  • Σύμφωνα με την έρευνα της “ICAP Group” (2012), σε δείγμα 27.314 εταιρειών, η «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.» καταλαμβάνει την 3η θέση ανάμεσα στις 500 μεγαλύτερες εταιρείες με κριτήριο τον κύκλο εργασιών τους που έχουν γυναίκες επικεφαλής. Παρ’ όλη την παρατεταμένη περίοδο ύφεσης στην Ελλάδα, η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ βρίσκεται στις 200 μεγαλύτερες εταιρείες της χώρας με βάση τον κύκλο εργασιών τους για τη διαχειριστική περίοδο 2011, όπως εμφανίζεται στην έρευνα της Hellastat. Οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της ενέργειας, όπως επίσης και στον χρηματοοικονομικό κλάδο και στο λιανεμπόριο συγκαταλέγονται στις υψηλότερες θέσεις στη λίστα της παραπάνω έρευνας.
  • Η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ εντάχθηκε στις “Strongest Companies in Greece” της ICAP Group, ως μία από τις πιο ισχυρές εταιρείες στην Ελλάδα, έτοιμη να αντιμετωπίσει τις μεταβαλλόμενες συνθήκες, επιβεβαιώνοντας ότι η πιστοληπτική ικανότητά της είναι πραγματικά υψηλή. ( ICAP certificate 2010)
  • Λόγω της στρατηγικής και της δυναμικής που έχει αναπτύξει η εταιρεία τα προηγούμενα έτη, η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ ξεχώρισε στην έρευνα της Stat Bank, Τράπεζα Πληροφοριών για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, το 2009 ως μία από τις «πρωταθλήτριες» επιχειρήσεις στην ελληνική βιομηχανία και το εμπόριο (7η θέση). Συγκεκριμένα, η Stat Bank χρησιμοποίησε δείγμα 5.000 παραγωγικών και εμπορικών επιχειρήσεων και ανέδειξε τις 100 ταχύτερες και υγιώς αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις, οι οποίες παρουσιάζουν υψηλότερες προσδοκίες για αντοχή στις πιέσεις της οικονομικής δυσπραγίας.
  • Η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ βραβεύτηκε από το ΕΒΕΑ για την επιχειρηματική της δραστηριότητα στο πλαίσιο της 14ης ετήσιας εκδήλωσης "Βραβεία 2009".
  • Η ετήσια έρευνα του 2007 της Stat Bank, Τράπεζα Πληροφοριών για την Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, ανέδειξε την ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ στην 13η θέση των 91 πιο δυναμικών και υγιώς αναπτυσσόμενων βιομηχανικών εταιρειών της χώρας. Το δείγμα περιελάμβανε 2.500 εταιρείες και η κατάταξη πραγματοποιήθηκε βάσει 10 κριτηρίων, με σημαντικότερο αυτό των πωλήσεων.