Όραμα - Αποστολή - Αξίες

Όραμα

Η «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.» φιλοδοξεί να εδραιωθεί σε διεθνές επίπεδο ως η εταιρεία που η επωνυμία της θα είναι συνώνυμη με την συνέπεια και την υψηλή ποιότητα των προϊόντων της.

Αποστολή

Δουλεύουμε μαζί με τους συνεργάτες μας και επενδύουμε στο σύνολο της αγροτικής κοινότητας, ώστε να δημιουργήσουμε βιώσιμες αξίες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, μέσα από την εφαρμογή σύγχρονων, επιστημονικών και τεχνολογικών πρακτικών.

Αξίες

 • Επιχειρηματική ηθική
  Η λειτουργία της Εταιρείας, μέσα στα πλαίσια του «ευ επιχειρείν», έχει αναπτύξει σε μακροχρόνια βάση σχέσεις εμπιστοσύνης με τους διάφορους συνεργάτες της.
 • Υψηλή ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών
  Βασική μέριμνα της ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ αποτελεί η παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας και η διασφάλιση αυτής σε όλα τα επίπεδα των δραστηριοτήτων της.
 • Υπεύθυνη και διαρκής βελτίωση
  Η Εταιρεία εναρμονίζει με επιτυχία την παράδοση με την καινοτομία και την πρωτοπορία. Αυτό επιτυγχάνεται με την άμεση υιοθέτηση νέων μεθόδων, πρακτικών και σύγχρονων τεχνικών. Γεγονός είναι ότι η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ έχουν προβεί στην εξασφάλιση του προτύπου αειφορίας RED Cert.
 • Προσαρμογή στις επιταγές της αγοράς
  Οι λειτουργικές δραστηριότητες της εταιρείας πορεύονται παράλληλα με τις ανάγκες τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς και διασφαλίζονται με τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις σε όλο το φάσμα των διαδικασιών.
 • Πνεύμα συνεργασίας
  Οι ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ επενδύουν και αναπτύσσουν τις ικανότητες των ανθρώπων τους, προωθώντας την ευγενή άμιλλα και την συνεργασία μεταξύ αυτών.
 • Αλληλεγγύη
  Η Εταιρεία δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία σε θέματα κοινωνικού ενδιαφέροντος, που αφορούν τους συνανθρώπους μας και συμμετέχει σε δράσεις και εκδηλώσεις για τον σκοπό αυτό.