Ποιότητα

Η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων και η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί πρωταρχικό μέλημα της «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.».

Έχουμε δεσμευτεί για την διασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων. Η προμήθεια των δημητριακών, των ελαιούχων σπόρων αλλά και των βοηθητικών υλών γίνεται μετά από αυστηρή αξιολόγηση βασισμένη σε σειρά κριτηρίων, ώστε να διασφαλίζονται διεθνή πρότυπα και προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελληνική Δημόσια Διοίκηση. Το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας υποστηρίζει τις ομάδες πωλήσεων προϊόντων.

Η ίδια εξαιρετική φροντίδα τηρείται και στις διαδικασίες παραγωγής. Η διασφάλιση της ποιότητας των τροφίμων επιτυγχάνεται με την τήρηση των πρωτοκόλλων ασφαλείας των τροφίμων και με τους αυστηρούς ελέγχους των εγκαταστάσεων λειτουργίας, που εφαρμόζονται από εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας, αλλά και από ανεξάρτητους φορείς. Ειδικότερα, όλες οι εγκαταστάσεις διαθέτουν πιστοποιητικό συστήματος διαχείρισης από την TUV AUSTRIA. Συγχρόνως, εφαρμόζεται ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σε όλες τις φάσεις της λειτουργίας του εργοστασίου κατά τα διεθνή πρότυπα, όπως το ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 και FSSC:22000. Ο έλεγχος της ποιότητας του προϊόντος πραγματοποιείται σε ένα σύγχρονο και άρτια εξοπλισμένο εργαστήριο, που διενεργεί όλες τις αναλύσεις που απαιτούνται για την παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας και την εξασφάλιση της απαιτούμενης ποιότητας των προϊόντων: ακατέργαστων και εξευγενισμένων ελαίων, αλεύρων ζωοτροφών και δημητριακών.

Soya Mils certifications
Image
Image
Image
Image
Image