Η Μύλοι Σόγιας ανήκει στο δίκτυο της Quality Net

Η "Μύλοι Σόγιας Α.Ε." συγκαταλέγεται από την Quality Net ανάμεσα στις επιχειρήσεις του Δικτύου Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών Πολιτών.

Δείτε περισσότερα εδώ