Επισκόπηση

Η «Μύλοι Σόγιας Α.Ε.» είναι μια Ελληνική εταιρεία που συγκαταλέγεται στις κορυφαίες εταιρείες αγροτικών προϊόντων και τροφίμων της χώρας. Με μακρά ιστορική διαδρομή, που ξεκινά την δεκαετία του 1950, διαγράφει συνεχή ανοδική πορεία προσανατολισμένη πάντα στις βασικές αρχές και αξίες που έχουν τεθεί από τους ιδρυτές της.

Η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ δραστηριοποιείται τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και στις χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Τα βασικά της προϊόντα είναι:

  • Πρωτεΐνες, που αποτελούν εξαιρετικές ζωοτροφές και προέρχονται από την επεξεργασία ελαιούχων σπόρων.
  • Σπορέλαια, όπως το ηλιέλαιο, το σογιέλαιο, το κραμβέλαιο, που έχουν ευρύ φάσμα χρήσεων.
  • Δημητριακά, όπως το καλαμπόκι, το σιτάρι, το κριθάρι, τα οποία προορίζονται για ανθρώπινη χρήση και για ζωοτροφές.
  • Ελαιόλαδα, που αποτελούν βασικό εξαγωγικό προϊόν της Ελλάδας.

Η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ διευρύνει συνεχώς τις δραστηριότητες και τις επενδύσεις της με ισχυρή παρουσία στα Βαλκάνια και τη Μέση Ανατολή. Αξιοποιεί διαρκώς την αναγνωρισιμότητα της ποιότητας των προϊόντων της και τον δυναμισμό της, όπως επίσης και τις ευκαιρίες που προκύπτουν από τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας. Η οργάνωσή της επιτρέπει και εξασφαλίζει τη συνεχή επαφή με τη διεθνή αγορά και την άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες χρηματιστηριακές και φυσικές αγορές εμπορευμάτων παγκοσμίως. Ο σεβασμός των κανονισμών του διεθνούς εμπορίου σε όλο το φάσμα των διαδικασιών σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία και την συνέπεια που έχουν αποκτηθεί με την πάροδο των χρόνων καθιστούν την ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ σημαντική μονάδα εμπορίου. Σημαντική δραστηριότητα της εταιρείας είναι ακόμα και η αντιστάθμιση κινδύνου (hedging), που πραγματοποιείται μέσω παραγώγων, όπως οι μελλοντικές συμφωνίες (forwards), συμβάσεις δικαιωμάτων προαιρέσεως (options) και προθεσμιακές συμβάσεις (futures).

Το έμπειρο και υψηλής τεχνογνωσίας εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, αλλά και οι σύγχρονες και στρατηγικά επιλεγμένες εγκαταστάσεις, αποτελούν συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας. Ιδιαίτερης όμως σημασίας είναι και η θέση των λιμενικών της εγκαταστάσεων για τις διάφορες εμπορικές και λειτουργικές δραστηριότητες. Τα παραπάνω στοιχεία ισχυροποιούν τη θέση της ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ στον σύγχρονο και ιδιαίτερα ανταγωνιστικό κλάδο.