Εγκαταστάσεις

Οι διάφορες εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ βρίσκονται σε στρατηγικά επιλεγμένες περιοχές της Ελλάδας και των Βαλκανίων, ώστε να εξυπηρετούν την εγχώρια αγορά, αλλά και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Μεσογείου. Tα κεντρικά γραφεία της ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ είναι στην Αθήνα, ενώ η κύρια μονάδα επεξεργασίας είναι στο Καλαμάκι Κορινθίας.  Η Εταιρεία διαθέτει 3 μονάδες παραλαβής, ξήρανσης και αποθήκευσης ελαιούχων σπόρων και δημητριακών στην Βόρεια Ελλάδα.

Μονάδα Καλαμακίου

Μόλις 70 χιλιόμετρα από την Αθήνα το εργοστάσιο του Καλαμακίου βρίσκεται πολύ κοντά στην μεγαλύτερη αγορά της Ελλάδας. Οι λιμενικές εγκαταστάσεις του εργοστάσιου μπορούν να φιλοξενήσουν μεγάλα καράβια (τύπου Panamax) ξηρού και υγρού φορτίου, ώστε να εξυπηρετήσουν τις εισαγωγικές και εξαγωγικές δραστηριότητες. Το Καλαμάκι έχει μεγάλους αποθηκευτικούς χώρους για την αποθήκευση ελαιούχων σπόρων, δημητριακών, αλεύρων, αλλά και ελαίων.

Στο εργοστάσιο του Καλαμακίου υπάρχουν δυο βασικές σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας:

  • Μονάδα επεξεργασίας ελαιούχων σπόρων. Οι ελαιούχοι σπόροι (όπως η σόγια, η ελαιοκράμβη, ο ηλίανθος) συνθλίβονται για την παραγωγή βρώσιμων ελαίων και πρωτεϊνούχων αλεύρων. Οι ελαιούχοι σπόροι, παραλαμβάνονται από τα καράβια και μεταφέρονται σε σιλό για αποθήκευση. Από εκεί, οι σπόροι προωθούνται στην εγκατάσταση προεργασίας. Η διαδικασία αρχίζει με τον καθαρισμό των σπόρων για την αφαίρεση των προσμείξεων. Στη συνέχεια, οι σπόροι θρυμματίζονται, αποξηραίνονται, γίνονται νιφάδες και συνθλίβονται σε πρέσα. Τα άλευρα στη συνέχεια υποβάλλονται σε μια διαδικασία εκχύλισης για να απομακρυνθεί το υπολειπόμενο λάδι. Το πρωτεϊνούχο αλεύρι πριν από την αποθήκευση περνά από συγκεκριμένη διαδικασία για τη βελτίωση της θρεπτικής του αξίας και πεπτικότητας. Το προϊόν που προκύπτει από την επεξεργασία είναι το ακατέργαστο φυτικό έλαιο.
  • Μονάδα επεξεργασίας ακατέργαστων φυτικών ελαίων. Τα ακατέργαστα έλαια (crude), προκειμένου να γίνουν βρώσιμα υποβάλλονται σε μια σειρά διαδικασιών (στάδια): την αποκομμίωση, το ραφινάρισμα, τον αποχρωματισμό και την απόσμιση. Στην αποκομμίωση αφαιρούνται τα φωσφατίδια (λεκιθίνη) μέσω φυγοκέντρησης. Η διαδικασία εξευγενισμού απομακρύνει τα ελεύθερα λιπαρά οξέα από το έλαιο. Στον αποχρωματισμό απομακρύνονται οι χρωστικές και διάφορες άλλες προσμείξεις ελαίου. Τέλος, η απόσμιση αφαιρεί τις πτητικές ουσίες διαμέσου μιας στήλης απόσταξης.

Μονάδες Βορείου Ελλάδος

Η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ διαθέτει εγκαταστάσεις και στην Βόρεια Έλλαδα. Στην Θεσσαλονίκη, τις Σέρρες και την Καβάλα. Οι εγκαταστάσεις αυτές είναι σύγχρονες και διαθέτουν σιλό για την αποθήκευση δημητριακών και ελαιούχων σπόρων, οριζόντιες αποθήκες για την αποθήκευση πρωτεϊνούχων αλεύρων, και δεξαμενές για την αποθήκευση ελαίων. Παράλληλα, υπάρχει δυνατότητα ξήρανσης των σπόρων, για την ασφαλή και μακροχρόνια αποθήκευσή τους.

Οι εγκαταστάσεις της ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ βρίσκονται στην καρδιά της Ελληνικής αγροτικής παραγωγής δημητριακών και ελαιούχων σπόρων. Έχοντας αναπτύξει σχέσεις με τους Έλληνες αγρότες από την δεκαετία του 1950, η Εταιρεία συνεχίζει να προσφέρει λύσεις για την διάθεση των αγροτικών προϊόντων. Μέσω μελλοντικών πωλήσεων, συμβολαιακής γεωργίας, αλλά και άλλων προγραμμάτων, η ΜΥΛΟΙ ΣΟΓΙΑΣ προμηθεύεται πολλά από τα προϊόντα της στις εγκαταστάσεις της Βορείου Ελλάδος. Προϊόντα όπως ο ηλίανθος, το καλαμπόκι, το σιτάρι, το κριθάρι είναι μερικά από τις μεγάλες καλλιέργειες της περιοχής που αποθηκεύονται στις εγκαταστάσεις της Εταιρείας.