Επικοινωνία

Image

Kεντρικά Γραφεία
Αλαμάνας 1,
151 25 Mαρούσι, Aθήνα
T 210 6384400 • F 210 6384500

www.soya-mills.gr

Image
Image
Image
Image

Εργοστάσιο Καλαμακίου
20 100 Ίσθμια,
Καλαμάκι, Κόρινθος
Τ (+30) 27410 49314, 48211
F (+30) 27410 48800

Άνοιγμα στο Google Maps

Υποκ/μα Θεσσαλονίκης
Νεοχωρούδα, Τ.Θ. 176
545 00 Θεσσαλονίκη
T (+30) 2310 787480
F (+30) 2310 787512

Άνοιγμα στο Google Maps

Eργοστάσιο Χρυσοχωρίου
642 00 Χρυσούπολη,
Χρυσοχώρι, Καβάλας
T (+30) 25910 61180, 61807
F (+30) 25910 61806

Άνοιγμα στο Google Maps

Eργοστάσιο Κορμίστας
620 47 Κορμίστα Σερρών,
T (+30) 23240 81855, 81719
F (+30) 23240 81863

Άνοιγμα στο Google Maps

Image

Εργοστάσιο Καλαμακίου
20 100 Ίσθμια,
Καλαμάκι, Κόρινθος
Τ (+30) 27410 49314, 48211
F (+30) 27410 48800

Άνοιγμα στο Google Maps

Image

Υποκ/μα Θεσσαλονίκης
Νεοχωρούδα, Τ.Θ. 176
545 00 Θεσσαλονίκη
T (+30) 2310 787480
F (+30) 2310 787512

Άνοιγμα στο Google Maps

Image

Eργοστάσιο Χρυσοχωρίου
642 00 Χρυσούπολη,
Χρυσοχώρι, Καβάλας
T (+30) 25910 61180, 61807
F (+30) 25910 61806

Άνοιγμα στο Google Maps

Image

Eργοστάσιο Κορμίστας
620 47 Κορμίστα Σερρών,
T (+30) 23240 81855, 81719
F (+30) 23240 81863

Άνοιγμα στο Google Maps